De doktersassistenten
Anneke van Beek
Damayanti Koesoemonegoro
Jansje van der Lugt
Nezihe Ekmen


Wat kunnen ze voor u doen?

 • Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
 • Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • Overleggen in geval van spoed. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
 • Uitslagen van onderzoeken doorgeven. De doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).
 • Administratieve zaken, zoals nieuwe inschrijvingen en vragen over rekeningen.
 • Spreekuur houden voor kleine zaken.

Eigen spreekuur doktersassistenten

 • Anneke van Beek is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.
  Zij heeft op woensdag of vrijdag CVRM-spreekuur.
 • Damayanti Koesoemonegoro is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag
  Zij heeft op dinsdag en donderdag diabetesspreekuur en is onze poh ouderenzorg.
 • Jansje van der Lugt is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 • Nezihe Ekmen is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag.

Het kan voorkomen dat u door een andere assistente geholpen wordt i.v.m. met vakantie of ziekte.