Via een veilige internetverbinding kunt u vragen aan uw huisarts stellen. Deze dienst vindt u in uw online patiëntenomgeving. Hiervoor heeft u een account nodig.


Voor welke vragen is het eConsult geschikt?

Een eConsult is enkel geschikt voor vragen die niet urgent zijn. Denk hierbij aan vragen over: leefstijl, medicijnen, (uitslagen van) onderzoek, een eerder consult, controle en follow-up bij chronische aandoeningen.

Neem contact op met de praktijk: bij spoedeisende klachten, bij klachten waarvoor de huisarts u (waarschijnlijk) lichamelijk moet onderzoeken.