Er is één diëtist werkzaam in gezondheidscentrum Vlaanderen.
Liesbeth Steen – Knopper, zij wordt tijdelijk vervangen door Pien Braakhuis

Telefoon: 06-24248146
E-mail: info@dietistenpraktijkd8.nl
Websites: www.dietistenpraktijkd8.nl of
www.dietistengroepamsterdam.nl


Advies

In gezondheidscentrum Vlaanderen werkt één diëtist van Diëtistengroep Amsterdam.
U kunt bij ons terecht voor adviezen en behandeling van o.a. diabetes mellitus, overgewicht en obesitas (ook voor kinderen), hoog cholesterolgehalte, prikkelbaar darmsyndroom (PDS), obstipatie, hoge bloeddruk, voeding bij zwangerschap, ondergewicht en ondervoeding.

Binnen Diëtistengroep Amsterdam hebben we verschillende specialisaties in huis, zoals behandeling bij eetstoornissen, voedselovergevoeligheid of sondevoeding. Indien nodig kunnen wij met één van onze gespecialiseerde collega’s overleggen of desgewenst naar één van hen doorverwijzen.


Werkwijze

Een eerste consult duurt ongeveer 45 minuten. We bespreken dan onder andere welke vragen u heeft, wat u van de diëtist verwacht, wat uw klachten en eet- en leefgewoonten zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke andere factoren van invloed kunnen zijn. Samen stellen we een behandelplan op. Het bewust worden van uw eet- en leefgewoonten, het vergroten van uw motivatie en het komen tot verandering, staat centraal in de vervolgconsulten die meestal 15-30 minuten duren.

Vervolgconsulten kunnen ook telefonisch plaatsvinden of in de vorm van een mailconsult indien u dat prettig vindt. Tijdens de begeleiding is er voldoende ruimte voor allerlei praktische vragen en adviezen. Indien u zelf niet naar de praktijk kunt komen, komt de diëtist bij u thuis.


Contact

Van maandag tot en met vrijdag kunt u telefonisch contact opnemen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Laat een bericht achter indien de telefoon niet beantwoord wordt. U kunt ook een sms of mail sturen.


Tarieven en vergoeding

In 2017 zijn er 3 behandeluren dieetadvisering in de basisverzekering opgenomen. Dieetadvisering voor personen van 18 jaar en ouder valt onder het verplicht eigen risico. In 2017 bedraagt dit € 385,-

Indien uw verwijzer is aangesloten bij ketenzorg, geldt er geen verplicht eigen risico voor de dieetadvisering bij diabetes mellitus type 2. Indien u voor diabetes mellitus type 2 verwezen bent door een van de huisartsen of praktijkondersteuners van het gezondheidscentrum, geldt dat er sprake is van ketenzorg en wordt dieetadvisering apart vergoed.

Als u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering kijk dan op de website voor de hoogte van het bedrag: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx. Per verzekeraar kan het bedrag verschillen.

Wilt u zelf betalen omdat u bijvoorbeeld uw eigen risico niet aan wilt spreken of omdat u meer begeleiding nodig heeft dan de vergoeding?

Screeningsgesprek 15 minuten € 15,00
Consult per kwartier 15 minuten € 15,00
Eerste consult* 75 minuten € 75,00
Eerste consult gespecialiseerd* 90 minuten € 90,00
Tweede consult** 45 minuten € 45,00
Vervolgconsult 30 minuten € 30,00
Consult per kwartier 15 minuten € 15,00
Telefonisch of mailconsult 15 minuten € 15,00
Toeslag huisbezoek € 15,00


* Waarvan 2x 15 minuten indirecte tijd
** Waarvan 1x 15 minuten indirecte tijd

Het opstellen van een voedings- en dieetadvies, overleg met de verwijzer of andere zorgverlener en aanvragen/bestellen van drink- of sondevoeding maken geen deel uit van de consulttijd en worden apart in rekening gebracht.
Afspraken die niet binnen 24 uur zijn afgezegd worden in rekening gebracht.


Verwijsbrief

Wilt u een afspraak maken bij de diëtist, dan heeft u een verwijsbrief van uw arts nodig en zal de diëtist aan uw arts rapporteren. Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken. U heeft dan eerst een screenings gesprek (om na te gaan of de diëtist met uw behandeling kan beginnen). In dit geval wordt hiervoor 15 minuten extra tijd in rekening gebracht. Indien nodig zal de diëtist met u overleggen om contact op te mogen nemen met uw huisarts.